09:00

IT FINANCE

09:00

דברי פתיחה
יהודה קונפורטס

09:05

הרצאת פתיחה - פעולות רשות שוק ההון לקידום הפינטק והיאנשורטק בישראל
ד"ר משה ברקת

09:20

התפקיד החדש של רואי החשבון בעקבות השנה המאתגרת
רו"ח איריס שטרק
רו"ח אלינה פרנקל רונן

09:35

הרצאת חברת ויזה
ברק מלניק

09:50

הבנקים הישראלים כמקפצה לפינטקים לעולם
דרור טופף

10:05

Finance Data Strategies
Sanjeev Kumar

10:15

הטמעת תשתית ענן מתקדמת לניהול פיתוחי הדיגיטל
יאיר וייס

10:30

הביטקוין: מדוע אימוץ הביטקוין מזנק בכל העולם?
נעה משיח

10:45

מהם האתגרים האמיתיים של תעשיית התשלומים העתידיים
גיא רוזנהויז

11:00

הרצאת חברת GUTHUB
ענת נטיב

11:15

פאנל מנמ"רים במגזר הפיננסי
Open Accessibilty Menu